Schiffsname Agnete
Ex-Namen
Nationalität DK
Heimathafen Nykøbing
Typ
Rigg
Baujahr
Bauwerft
Bauort
Länge (London) m
Länge (Meßbrief) m
Länge über alles m
Breite m
Tiefgang m
Segelfläche
Motor Segel
Leistung  
Museumshafen

Über das Schiff

Die Historie

Skibene
Centret har to store rekonstruerede midelalderskibe: “Agnete” – genskabt efter et arkæologisk skibsfund fra Bøtø på Sydfalster og “Sophie”- genskabt efter et arkæologisk skibsfund fra Bredfjed ved Rødby Fjord. Desuden jollen “Havmanden” en kopi af en middelalderlig jolle fra Kalmar, Sverige og en pram der er en kopi af en 1200-tals pram fra Egernsund i Sønderjylland. Alle fire fartøjer er bygget af Middelaldercentret. Herudover er der to færøbåde eller seksåringer og en norrlandsbåd.

Agnete

I 1985 udgravede det daværende skibshistoriske laboratorium under Nationalmuseet et ganske enestående middelalderligt skibsfund på Sydfalster. Fundet blev senere døbt ”Gedesbyskibet” efter landsbyen Gedesby som ligger på kanten af det tidligere nor, hvor skibet for mere end 700 år siden var sunket. Skibet lå dækket af ca. 5 meter sand, da det blev fundet. Rester af forstævnen kom frem på frontskovlen af en rendegraver ved oprensning af en afvandingskanal og senere frilagdes det usædvanligt velbevarede middelalderskib, hvor også dele af riggen var bevaret.

Skibet blevet taget op planke for planke og opmålt i størrelsforholdet 1:1 inden det blev kørt til Brede nord for København til konservering. Skibarkælogerne var begejsterede for fundet, idet det som nævnt var enestående, man kendte ikke skibstypen og ved siden af dette var det også en slags ”missing link” som kædede de tidlige vikingeskibe sammen med middelalderen store kogger og fuldendte en mere en 1000 årig skibsbygningstradition.

Det nystartede Middelaldercenter ved Nykøbing Falster besluttede at rekonstruere Gedesby skibet i fuld størrelse i samarbejde med Nationalmuseet. Den lokale opbakning var meget meget meget stor i dette projekt. Sydfalster kommune gik ind og finansierede bygningen af en model forud for rekonstruktionsforsøget og der blev rejst midler i lokalområdet til at gennemføre arbejdet. Bøtø Nor pumpestation lavede udstillinger om fundet og modellen fik senere sin faste plads i dette lille museum.

Gennem 2 år byggedee 8 skibsbyggere på skibet og langsomt begyndte dette usædvanlige skib at tage form. Da skibet blev fundet var det trykket fladt af de mange tons sand, som var aflejret ovenpå det. Ved at tage de store fuldskala tegninger og sætte dem ned i målestok, kunne man planke for planke genskabe det gamle skib, som ingen på det tidspunkt havde den fjerneste ide om udseendet af. Ved at sætte tegnestifter i de gamle naglehuller i bordplankerne foldede skallen sig ud og åbenbarede en højst usædvanlig skibsform, nærmest som et cirkelslag i bunden, men også formet som et rigtigt sejlskib.

Skibet var en lille lokal handelsskude, forsynet med et stort råsejl, som i 1200 tallets slutning var blevet benyttet, bla. til at fragte landbrugsvarer til de Nordtyske byer fra naturhavne på Lolland Falster. Skibsbygningshistorisk var skibet enestående, der fandtes ikke tilsvarende og i skibet var der detaljer, der pegede bagud mod de tidlige nordiske vikingeskibe, men også fremad mod de senere kogger.

Gedesbyskibet blev bygget og har siden søsætningen hver sommer sejlet i danske og udenlandske farvande, som en fin ambassadør for landsdelen, Middelaldercentret og en af middelalderens små fragtfartøjer eller coastere, som man vil sige nu om dage.

Prøvesejladserne af dette skib, også kaldet Agnete, har givet skibsarkæologerne megen ny og værdifuld viden om denne skibstypes sejl- og lastegenskaber og også om selve byggeprocessen. Vi ved nu en hel del mere om middelalderens tidlige skudefart end for bare ti år siden, både sejlteknisk, men også kulturhistorisk.

Agnete er i løbet af sommer og efterår 2006 ombygget, så hun nu er forsynet med et kastel, læs mere her

Literatur:
http://www.middelaldercentret.dk/film/sejlads