CAROLINE af Sandnes

Schiffsname CAROLINE af Sandnes
Ex-Namen TRINE, Rogna
Nationalität
Heimathafen Sandnes
Typ Hadangerjakt
Rigg
Baujahr 1885
Bauwerft
Bauort
Länge (London) m
Länge (Meßbrief) m
Länge über alles m
Breite m
Tiefgang m
Segelfläche
Motor Segel
Leistung  
Museumshafen Kiel

Über das Schiff

Et smykke på fjorden – men det kosterMan kommer langt med privat entusiasme, men vi behøver også din hjelp! RestaureringEierne har egenhendig finansiert det aller meste av restaureringen, men har også fått noe økonomisk tilskudd de siste år. Den har kommet fra forskjellige institusjoner, blant annet Norsk kulturminnefond og stiftelsen UNI. Rogaland Fylkeskommune og Sandnes kommune har også bidratt noe, i likhet med et mindre antall firma og privatpersoner.
DriftRestaureringen har vært et stort løft, men også driften er krevende. Det finnes ingen offentlige støtteordninger som kan dekke denne. Vi er derfor avhengige av støtte fra private sponsorer, det være seg bedrifter, organisasjoner, foreninger eller privatpersoner.
Som gjenytelse vil vi først og fremst kunne tilby sponsorturer med Caroline af Sandnes. I tillegg profilering gjennom sponsorplakat. Det kan gis skattefradrag for bidrag, siden Caroline er innmeldt i Norsk forening for fartøyvern. Nærmere betingelser er å finne på foreningens nettsider

Die Historie

hardangerjakten Carolines historie:
Caroline het opprinnelig Trine, og ble bygget i 1885 i Kristiansund av båtbygger Børve. Han var på den tid en meget anerkjent jaktebygger.
Båten hadde en typisk jakterigg bestående av: storseil, toppseil, fokk, klyver, jager og breifokk.
Frem til 1939 gikk den for seil langs kysten med saltfisk. I 1939 fikk den installert motor for første gang – en 12 hesters Skandia Lysekil. Etter en periode i trafikk med saltfisk gikk den over til å føre rogn, derav navnet den hadde når den ble solgt til Sandnes: Rogna.
Båten gjennomgikk en større ombygning i 1950. Det var nok da den fikk det utseende den hadde da den kom til Sandnes. På 70-tallet var jakten ofte å se i Gandsfjorden under navnet Rogna. Turen gikk da som oftest til O.C. Østrått for å frakte belegningsstein og lignende.