Hoppet af Brantevik


Hoppet_af_brantevik_aquarell.jpg
Schiffsname Hoppet af Brantevik
Ex-Namen
Nationalität S
Heimathafen Brantevik
Typ Jagt Paketboot(Castor)
Rigg
Baujahr 2002
Bauwerft Föreningen Jaktens varv
Bauort Brantevik
Länge (London) 16 m
Länge (Meßbrief) m
Länge über alles 22 m
Breite 4,60 m
Tiefgang 2,20 m
Segelfläche 150 qm m²
Motor Segel
Leistung  PS
Museumshafen

Über das Schiff

Tekniska data

Rigg:Jaktrigg, gaffelsegel, toppsegel, stagfock, klyvare och jagare
Segelyta: 150 m2
Mast:Pålmast, Lärk
Masthöjd: 18 m
Maskin:TAMD 70, 250 hkr (185 kW)
Spant och bordläggning:Skånsk Ek
Mast, rundhult, däck och kapptak:Skånsk Lärk

Jakten HOPPET med däckslast.

Akvarell målad av
Karl Ekelund, donerad till
Föreningen Jakten år 1995.
Originalet finns på
Sjöfartsmuseet Hoppet i

Die Historie

Hoppet är byggd med den danska paketjakten Castor som förebild. Castor byggdes 1867
av Skibsbyggmester Benzon i Nyköbing Falster.
Jakten Hoppet byggdes 1998-2002 på Föreningen Jaktens varv, Södra hamnen i Brantevik.
Läs mer under Historik

FÖRENINGEN JAKTEN, ETT KULTUR OCH UNGDOMSPROJEKT
Ur tanken att föra traditionen vidare, för att ge ungdomar möjlighet att segla. Föddes projektet att bygga jakten Hoppet av Brantevik.

Föreningen Jakten bildades i december 1995. Första verksamhetsåret 1996, ägnades åt planering, anskaffning av virke och värvning av medlemmar och sponsorer.
I mars 1997 gick Brantevikarna man ur huse, många var med och lyfte när kölstocken placerades på sin stapelbädd, på slipen i Branteviks södra hamn.
Under våren samma år, renoverades en 100 till 150 år gammal blocksåg. Sågen var senast i bruk vid Albert Davidssons varv i Simrishamn och donerades till Föreningen Jakten av Hans Cederholm.
Efter uppförande av snickeri, mekanisk verkstad och manskapsbod, stod första spantet på plats i september 1997.

Under vårvintern 1998 startade skeppsbygget på allvar. Spant adderades till spant, bordläggningsplank till bordläggningsplank, balkvägare, däcksbalkar, stöttor, kölsvin, svinrygg, spik och bultar, varje del noggrant tillpassad. Många har arbetet tillsammans, svett, tårar, glädje, fester och gemenskap. Efter fyra och ett halvt år av idogt arbete var hon klar för sjösättning.

SJÖSÄTTNING
Den 29 juli, 2000, under strålande sol och folkets jubel var det sjösättning i Brantevik.
Gudmor, Signe Nelin Malmqvist, önskade fartyget all lycka och välgång på sina resor över de sju haven. Signe döpte jakten till HOPPET av BRANTEVIK

mehr unter http://www.jaktenhoppet.com/