Schiffsname ISOLDA
Ex-Namen
Nationalität S
Heimathafen Göteborg
Typ Segelfrachtschiff
Rigg
Baujahr 1902
Bauwerft
Bauort
Länge (London) 35 m
Länge (Meßbrief) m
Länge über alles m
Breite m
Tiefgang m
Segelfläche 700 m²
Motor Segel
Leistung 110 
Museumshafen

Über das Schiff

Quelle/Hinweis yahoo-group 19.8.2014

Die Historie

S/V Isolda Das Fahrzeug ist als segelndes maritimes Monument anerkannt vom Statens Sjöhistoriska Museer 2002-05-28 als das letzte segelnde Frachtschiff Schwedens in der Atlantikfahrt.
Hon byggdes 1902 vid Lödöse varv som en av sju liknande järnskutor, knappt 35 meter lång och god för 350 ton. Isolda riggades som slättoppad tremastskonare -111- och förde ca 700 kvm segel.

Carl Julius köpte henne av rederiet Korn & Kjellberg 1909. Isolda var ett smäckert och välseglande fartyg som väckte beundran var hon än visade sig. Hennes höga rigg och vita skrov fick många att drömma om skutan som privat lustyacht.
För det mesta seglade Isolda på Västindien och Mexico, Sydamerikas östkust och Västafrika. Hon sågs ofta i franska, tyska och brittiska hamnar.

Sporadiskt kom Isolda till Göteborg för att lasta trä eller klassa. Skutan var välkommen på så exotiska platser som Dakar, Rufisque, Saint Louis och Conacry i Västafrika, Maracaibo, La Vela de Coro, Adicora och Los Tacos i Venezuela samt Progreso och Isla de Carmen i Laguna de Terminos, Mexico. Isolda
Många gånger sattes befälhavarens sjömanskap på hårda prov men Ahlgren kunde segla och visste vad Isolda gick för. Han bärgade segel när det var nödvändigt, men först då, och sökte ogärna nödhamn. De stora haven var hans rätta element. Om Carl Julius undvek något så var det Östersjön. Hans stående uttryck var Man har inte någon plats, man vet inte om det är vatten under kölen.

I mitten av 1928 fick Isolda en Polar Diesel på 110 hästar och blev segelfartyg med hjälpmaskin. Tid började bli pengar. Motorn gav med full last 8 knop. Andra världskriget bröt ut och Isolda blev logementsfartyg i Mollösund på västra Orust. Efter en tid fick hon samma uppgift vid Käringberget i Göteborg, nära Ahlgrens bostad.

Då haven åter blev fria, hade skutan fått styrhytt men toppstängerna var borta. Nu seglade Isolda för det mesta i en krävande trad mellan Bretagne och Cardiff med pitprops (gruvstöttor) ena vägen, och kol som returlast.

Efterhand ökade konkurrensen från modernare fartyg och samtidigt rakade kostnaderna för drift och underhåll i höjden. Isolda fick tacksamt ta vad som bjöds och seglade mer och mer på Östersjön. I långa tider låg hon fraktsökande och inväntade bättre tider.

Dessa kom aldrig. Sommaren 1958 gick skutan till Lödöse varv för uppläggning och två år senare lämnade Kapten Ahlgren sin Isolda efter 51 år som kapten och ägare. Han hade då varit till sjöss i 66år.
Fartyget K-ärktes av Statens Sjöhistoriska Museer 2002-05-28.

S/V Isolda är en tremastad slättoppad skonare som byggdes i järn 1902 på Lödöse varv. Hon levererades till Göteborgsrederiet Korn & Kjellberg och sattes in på kaffetraden till Sydamerika. Under åren kom hon att angöra en mängd olika hamnar runt om i världen. Hon är det sista svenska segelfartyget som seglat i oceanfart.

Isoldas historia är välkänd och det finns ett sällsynt rikt dokumentationsmaterial med ritningar, fotografier och berättelser om livet ombord. Enligt Statens Maritima Museer är Isolda ett mycket intressant och historiskt värdefullt fartyg. Isolda K-märktes 2002.

år 1994 köptes Isolda av den nybildade föreningen Isolda Ekonomisk Förening (IEF). Föreningens målsättning är att återställa fartyget exteriört i så nära tidstypiskt skick som möjligt men anpassad efter gällande krav. Vi skall bedriva verksamhet inom sjöfart som seglande passagerarfartyg. Fartyget skall anpassas för handikappade. Interiört skall hon ha en god standard med ett antal tvåmanshytter samt mäss för besättningen. Som passagerarfartyg skall hon kunna segla med turister, lokalt boende samt kunna användas av näringslivet för ex. Nätverkande/ marknadsföring.

Isoldas väl dokumenterade historia, storlek och konstruktion gör henne till ett unikt kulturarv. Med sitt vackra skrov och rigg är hon en bra plattform för nuvarande och kommande generationer att få en inblick i hur det är att segla och leva ombord på ett fartyg av den här storleken. Isolda är byggd i järn och är ett kraftfullt fartyg. Hon är en värdig representant för Göteborgs sjöfartshistoria.

Idag ligger Isolda på Gotenius Varv i Göteborg där renovering sker genom frivilliga krafter samt genom stöd av sponsorer.

Bli medlem i ”Föreningen Skonaren Isoldas Vänner” och följ renoveringen genom medlemsbladet. Ta del av fartygets historia och erhåll erbjudanden om aktiviteter.

Vill du aktivt arbeta i projektet med underhåll, dokumentation/ administration kann du ansöka om medlemskap i ”Isolda Ekonomisk Förening” (ägare av skonaren) kontakta styrelsen via hemsidan.

Sponsring av projektet kann ske genom kontanta bidrag, produkter eller tjänster som kommer skonaren Isolda till godo.

Välkommen till S/V Isoldas hemsida