KVARTSITA


Kvartsita1-W.jpg
Schiffsname KVARTSITA
Ex-Namen Bono
Nationalität S
Heimathafen Skaftö
Typ Jagtschoner
Rigg Gaffelschoner
Baujahr 1945
Bauwerft
Bauort Råå
Länge (London) 23,10 m
Länge (Meßbrief) m
Länge über alles 33 m
Breite 7,01 m
Tiefgang 2,59 m
Segelfläche 380 m²
Motor Segel
Leistung  HK
Museumshafen

Über das Schiff

Många har nog lagt märke till de många vackra segelfartygen utmed Västsveriges kust. Ett av dessa är föreningen För Fulla Segels skolfartyg T/S Kvartsita. Kvartsita har seglat som skolskepp sedan 1987 i föreningen För Fulla Segels regi. Hon har under denna tid besökt de flesta hamnar längs Sveriges västkust samt gjort besök i Danmark, Norge och Östersjöområdet. Kvartsita brukar också delta i olika skut-race, såsom Västkustens Segelskuteträff (VSST), Nordisk seglats och Tall Ships Race. Tall Ships Race har tagit henne till bl.a. Newcastle (år 1993) och Flensburg (år 2000).
T/S Kvartsita är en tvåmastad slätskonare som seglar som skolfartyg med vuxna och ungdomar, i huvudsak på Skagerack. Hon är inredd med 28 kojplatser för gäster och utrustad enligt de krav som gäller för ett modernt skolsegelfartyg. Gästerna deltar i arbetet ombord som mönstrad besättning. Föreningen står för en tränad nyckelbesättning bestående av skeppare och däcksbefäl.

Die Historie

fartygets historia
Efter andra världskriget (1939-1945) rådde det stor brist på fraktfartyg i Europa. Höganäs-bolaget behövde frakta råmaterial från Vänern och beställde därför ett från Holms skeppsvarv på Råå i Skåne. Några få riktlinjer sattes upp för byggandet av fartygen, de skulle anpassas för slussarna i Göta Kanal, de skulle klara sträckan Göteborg – Höganäs i öppet vatten och utöver detta skulle de kunna drivas med minimal bränsleförbrukning.

Kvartsita byggdes därför 1945 som en motorseglare med galeasrigg (se bild). Tyvärr blev Kvartsita föråldrad snabbt, transporten gjordes billigare med lastbil. Kvartsita såldes 1953 till Farsund på Sörlandet i Norge. Fartyget döptes nu om till Bono och gick med olika typer av last på Norges västkust. 1986 köpte föreningen För Fulla Segel Bono och gav henne sitt gamla namn, Kvartsita. På sin ålders höst seglar numera Kvartsita som skolskepp på Sveriges västkust.

Kvartsita är sedan 28 maj 2002 K-märkt av Statens Sjöhistoriska museers fartygsråd. Hon är också klassad som traditionsfartyg av Sjöfartsinspektionen. I egenskap av detta tjänar Kvartsita idag (2007) som skolskepp. Seglingar görs med företag skolklasser och olika typer av föreningar, ofta handikappsföreningar. Under seglingarna undervisas i säkerhet, segelsättningsmanövrar, sjömanskap och Bohusläns historia.
quelle und mehr unter http://www.ffs.nu/