2014 Limfjorden Rund


Schiffsname LOA
Ex-Namen
Nationalität
Heimathafen Aalborg
Typ Segelfrachtschiff jetzt Segelschulschiff
Rigg Barkentine
Baujahr 1922
Bauwerft Sophus Weber
Bauort Svendborg
Länge (London) 25,55 m
Länge (Meßbrief) m
Länge über alles m
Breite 6,08 m
Tiefgang 2,12 m
Segelfläche
Motor Segel
Leistung 320 PS
Museumshafen

Über das Schiff

Die Historie

LOA er Danmarks eneste barkentine -en tremaster med råsejl på formasten.
restaureret i Aalborg 2004-09; ejes af Tall Ship Aalborg Fonden
Skibsbevaringsfonden har erklæret LOA for et bevaringsværdigt skib – et varigt kulturminde, der er betydningsfuldt for samfundets forståelse af dansk maritim kultur.

Øvelsesskibet LOA sejler på togter i ind- og udland sail training (oplæring til søs) med unge.

LOA er en barkentine – et tremastet skib med råsejl på fokkemasten (forrest) og skonnertsejl på stormasten (i midten) og mesanmasten (bagest).

LOA, der er bygget i Svendborg i 1920-22, blev i perioden 2004-2009 restaureret på det midlertidige LOA Værft – på kanten af Limfjorden i Nørresundby. Det skete under ledelse af skibsbygmester Herluf Stærk Christensen.

LOA er et markant dansk skib med potentielt høj udnyttelsesgrad, stort sejladsprogram og mange brugere. Alle er velkomne, men i udgangspunktet bliver sejladser udbudt til unge fra 15 år, der i LOA vil finde et redskab til at lære at arbejde sammen og til at vise den enkeltes direkte afhængighed af og ansvar i forhold til andre. LOA fungerer blandt andet i forbindelse med danske og internationale sejladser som sail training-skib, en form for skoleskib, der kann være et springbræt for unge, der vil gå den maritime vej – eller benytte en enestående mulighed for at opleve den fremmedartede verden, der er om bord på et sejlskib til søs. Desuden giver LOA den brede befolkning mulighed for at stifte bekendtskab med livet til søs og opnå en nærmere tilknytning til havet og den kultur, der knytter sig til at færdes på havet.

LOA er et eksempel på en lang dansk skibsbygningstradition, og restaureringsarbejdet er foregået i respekt for skibets historie og for det gode håndværk. Den praktiske restaurering er gennemført af lønnede og frivillige. Dertil er kommet et større antal frivillige, der har taget sig af blandt andet økonomistyring, fundraising, planer for indretning af skibet samt disponering af dets anvendelse.

Da LOA forventes at skulle sejle i op til 8-9 måneder om året, meget af tiden på langfart, er det nødvendigt til fulde at leve op til alle sikkerheds-, miljø- og i et vist omfang komfortkrav, der stilles til et moderne sejlskib. Derfor sker der en tilpasning i forhold til det oprindelige LOA. Fonden har dog sørget for, at restaurering er sket – og vedligeholdelse vil ske – i overensstemmelse med de traditioner, der hidtil har ligget til grund for et skib af denne karakter, og som på længere sigt kann bevare LOAs oprindelige kvaliteter.

Skibsbevaringsfonden har erklæret LOA for et bevaringsværdigt skib – et varigt kulturminde, der er betydningsfuldt for samfundets forståelse af dansk maritim kultur.

LOA er Danmarks så vidt vides eneste barkentine. I relation til de internationale skole- og øvelsesskibssejladser The Tall Ships Races er LOA placeret i klasse (A) sammen med blandt andre de danske skoleskibe Danmark og Georg Stage.

Hvis du går ind på www.loa.dk kann du under Sejladser/Arr. kann du finde LOAs Sejlads- og Arrangementsplan 2015 indeholdende alle sejladser, arrangementer, møder m.v., der er planlagt på nuværende tidspunkt – og for så vidt angår årets sejladser, kann du klikke på Læs mere ved de enkelte sejladser for yderligere information.

I løbet af den næste uges tid, vil der blive indsat links ved de enkelte sejladser til…