modellschipper

Schiffsname Sophie
Ex-Namen
Nationalität DK
Heimathafen Nyköbing-Falster
Typ
Rigg
Baujahr 2001
Bauwerft
Bauort Fejö
Länge (London) 13,50 m
Länge (Meßbrief) m
Länge über alles 18,00 m
Breite 5,0 m
Tiefgang 1,20 m
Segelfläche 80 m²
Motor Segel
Leistung  
Museumshafen

Über das Schiff

Die Historie

Bredfjedskibet Sophie
Agnete var et enestående fund – et såkaldt missing link – hvor der ikke kendtes tilsvarendes skibstyper. Det var derfor en stor overraskelse, da der dukkede endnu et middelalderligt skibsfund op, der på mange måder mindede om Agnete i form og byggemetode. Fundet var også lokalt og blev gjort i den nu inddæmmede Rødby fjord ved Bredfjed, lige inden for den gamle indsejling Dragsminde. Nationalmuseets første undersøgelser fastslog at der var tale om et lille knap 12 meter langt vrag af et klinkbygget fartøj, lavet af savskårne planker og med en karakteristisk kraftig stævn forsynet med et hul til et svært træktov, der kunne benyttes når skibet skulle trækkes op over grunde sandbanker eller op på en flad kyst. En senere kulstof 14 datering viste at skibet var noget yngre end Gedesbyskibet, sandsynligvis fra slutningen af middelalderen.

Med fundet af skibet fra Bredfjed og det tidligere skib Agnete, blev det nu pludseligt muligt at følge en skibsbygningsmæssig udvikling af samme skibstype gennem næsten 200 år og også at sammenligne disse skibe sejladsmæssigt !

Dette sidste kan lade sig gøre fordi Middelaldercentret i samarbejde med Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter i Roskilde nu har genskabt skibet i fuld skala kopi.

Skibet er bygget i Dybvig havn på Fejø og blevi løbet af sommeren færdiggjort på Middelaldercentret 
Forventningerne til dette projekt har været store. For det første er det første gang at et sådant museumsskib er blevet bygget på værft – ihverfald råskroget – og ikke i museumsregi. Det er det lille træskibsværft på Fejø, som nu er overtaget af Henrik Mortensen, søn af skibsbygger Erik Mortensen, som har udført arbejdet i vinteren og foråret 2001.

I forhold til Agnete er Bredfjed skibet lidt anderledes. Det er smallere i skrogformen og dermed sandsynligvis en bedre sejler og så er det forsynet med to master – en hovedmast og en fokkemast – begge med et rektangulært råsejl.

Bygningen og sejladsen med disse skibskopier giver utroligt megen viden om datidens tidlige søfartshistorie og forsyner næsten arkæologerne med kvantespring af viden om tidens tidlige søfartshistorie.

Centret har to store rekonstruerede midelalderskibe: “Agnete” – genskabt efter et arkæologisk skibsfund fra Bøtø på Sydfalster og “Sophie”- genskabt efter et arkæologisk skibsfund fra Bredfjed ved Rødby Fjord. Desuden jollen “Havmanden” en kopi af en middelalderlig jolle fra Kalmar, Sverige og en pram der er en kopi af en 1200-tals pram fra Egernsund i Sønderjylland. Alle fire fartøjer er bygget af Middelaldercentret. Herudover er der to færøbåde eller seksåringer og en norrlandsbåd.

Siehe auch AGNETE

Literatur: Nyhedbrev No
http://www.middelaldercentret.dk/Ommiddelaldercentret/skibene.html